Email za aplikaciju

Kada postavljate novi oglas za posao primetićete polje za dodatnu email adresu.

Tu možete postaviti zasebnu email adresu na koju želite da primate aplikacije kandidata za posao. Ako to polje ostavite prazno onda aplikacije stižu na email adresu koju ste naveli prilikom registracije naloga.

Svaki posao/oglas može imati zasebnu email adresu za aplikacije. Npr.: Imate jednu firmu sa sedištem u Nišu i Apatinu. Postavljate dva oglasa za posao jer vam je potreban po jedan radnik za obe lokacije. Želite da odgovorna osoba u Nišu dobija samo aplikacije za posao u tom gradu. Registrujte novu email adresu i unosite je u prvi oglas. Sve aplikacije za Nis dolaze na taj mail.

Aplikacije svih kandidata takodje možete videti u vašem nalogu.

Najnovije informacije

Najnoviji komentari

Ako ste zadovoljni stranicom možete da donirate koliko god vi želite i smatrate da zaslužujemo.